Ivy Global School - The American Virtual School

Welcome to Ivy Global School! / Chào mừng bạn đến với trường Ivy Global School!

Ivy Global School is a Cognia-accredited American virtual K-12 school based in Tampa, Florida. At Ivy Global School, students benefit from rigorous academic programs aligned with U.S. State and National standards. Classes are taught and supervised by dedicated, experienced, and licensed American and Vietnamese teachers. We the faculty and staff at Ivy Global School are happy to guide and accompany you on your journey to become excellent lifelong learners.

Ivy Global School là trường Phổ thông Mỹ trực tuyến có trụ sở tại Tampa, bang Florida, Hoa Kỳ, được kiểm định bởi Cognia. Giáo trình sử dụng tại Ivy Global School được xây dựng theo bộ khung tiêu chuẩn của giáo dục Hoa Kỳ và được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên Hoa Kỳ và giáo viên Việt Nam có chứng chỉ chuyên ngành, tận tâm, và giàu kinh nghiệm. Toàn thể đội ngũ giáo viên và nhân viên tại Ivy Global School rất mong được đồng hành cùng các bạn học sinh trên hành trình trở thành những người học tự chủ trọn đời. 

Please complete all sections of this form. / Vui lòng điền tất cả những thông tin trong đơn này.

Your test code is successfully generated and has been sent to your registered email address. Please check your mailbox and copy the Test Code in your email into the box below and click Continue.

Mã bài kiểm tra Nói và tài khoản Exact Path cho bài kiểm tra Đọc đã được tạo thành công và được gửi đến email đăng ký của bạn. Hãy chép lại mã kiểm tra bài Speaking vào ô dưới đây và nhấn Tiếp tục.

In case you do not receive any email, click on this link to look up your test code https://testing.ivyglobalschool.org/tra-cuu-ma-kiem-tra/

Trong trường hợp không nhận được email mã kiểm tra, vui lòng truy cập liên kết này và nhập thông tin để tra cứu mã kiểm tra. https://testing.ivyglobalschool.org/tra-cuu-ma-kiem-tra/